amazemedia.nl is nog niet gekoppeld aan een website

Is dit jouw domein? Koppel hem aan je BrilliantCloud website:

  1. Ga naar dash.BrilliantCloud.io > Domeinnamen > Koppel domein
  2. Log in op je website, ga naar account en vul onder "Custom domain" je domeinnaam in.

Hulp nodig?
Neem contact op met ons ondersteuningsteam